Error: Could not connect to API.SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/' : failed to load external entity "http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/" Fehler beim ConnectSOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/' : failed to load external entity "http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/" Error: Could not connect to API.SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/' : failed to load external entity "http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/channels-wsdl/" Fehler beim ConnectSOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/' : failed to load external entity "http://epaper3.1000grad.com/html/api/v2/epaper-wsdl/" Example | African Health and Social Development Organisation

Tag Archives: Example

20141011_163013

Har endret holdning til omskjæring

Ny forskning viser at somaliske innvandrere ser på omskjæring av kvinner som skadelig, barbarisk og uislamsk. Stig Nøra journalist En artikkel fra Høgskolen i Oslo og Akershus 17.1 2012 05:00 Somaliere er – som i mange andre vestlige land – den største innvandrergruppen i Norge som tradisjonelt har praktisert omskjæring eller kjønnslemlestelse. Forsker Abdi Gele ved […]

Read More